För oss är ekonomi och juridik naturligt

Vi på Fyrklövern arbetar med ekonomisk och juridisk rådgivning till mindre företag. En stor del av dessa företag sysslar med jord och skog – men inte alla.

Oavsett vilken bransch du jobbar i, vill vi förutom att hjälpa dig med exempelvis redovisning, skatterådgivning och företagsutveckling, också lära känna människan bakom siffrorna. Detsamma gäller våra tjänster inom juridiken. Här kan vi hjälpa till med alla rättsliga frågor som rör dig som företagare och privatperson, till exempel äktenskapsförord, kompanjonsavtal, arrendefrågor, testamenten och genomförande av generationsskiften.

Vi tror nämligen starkt på personliga relationer, nära kontakt och ett engagemang som når längre och djupare än till sista raden i avtalet, bokslutet och årsredovisningen.

Speciellt duktiga är vi inom de gröna näringarna; vi vet hur vardagen inom skogs-, jord- och djurskötsel ser ut. Där kan vi vara ditt aktiva bollplank, rådgivare och öra. Hör av dig om du vill veta mer. För oss är ekonomi och juridik naturligt.