Kontakta oss här!

Välkommen att kontakta mig!

Mikael Fligman, jurist 
Mail: mikael.fligman@4klovern.se  
Telefon: 070 - 307 47 53

Publicerad 2024-07-02

Vad ska ett aktieägaravtal innehålla?

Ska du starta eller driver du redan ett bolag tillsammans med någon annan? Då är det klokt att upprätta ett aktieägaravtal. Här ger vi dig några tips på vad som bör ingå i avtalet och varför det är viktigt att ha ett sådant avtal på plats.

Ett aktieägaravtal hjälper till att lösa konflikter och hantera oväntade situationer mellan aktieägarna. Det är bäst att upprätta avtalet tidigt, helst i början av samarbetet, så att alla är på samma sida och har tydliga förväntningar. Avtalet reglerar relationen mellan delägarna och speglar deras gemensamma vilja, vilket är extra viktigt eftersom lagen inte täcker allt om gemensamt ägande av ett aktiebolag.

När ni skapar ett aktieägaravtal finns det några viktiga saker att tänka på. Vad är bolagets affärsidé och mål? Ska det vara en huvudinkomst, en sidoinkomst eller ett vilande bolag? Hur ska beslutsfattandet gå till? Behövs en större majoritet än 50 % för vissa beslut, eller ska någon ha veto i speciella frågor? Det är också viktigt att tänka på hur verksamheten ska finansieras om bolaget inte går med vinst och om delägarna ska bidra ekonomiskt.

Fundera också på hur mycket var och en ska jobba i bolaget och vilka ansvarsområden de har. När det gäller vinstuttag, är det smart att vänta tills bolaget har en stabil ekonomi. Hur ska ni hantera överlåtelse av aktier? Ska det finnas ett förbud mot överlåtelse under en viss tid, och har övriga aktieägare förköpsrätt om någon vill sälja sina aktier?

Vad händer om en delägare avlider? Ska arvingarna få ta över eller lösas ut? En kompanjonförsäkring kan vara en bra idé för att se till att den kvarvarande delägaren kan lösa ut den avlidnes aktier. Det är också viktigt att diskutera vad som ska hända om en delägare blir sjuk eller vill vara ledig. Hur länge kan man vara borta innan övriga får köpa ut den personen? Och får delägarna bedriva annan verksamhet eller ha en anställning vid sidan av bolaget?

Till sist, hur länge ska avtalet gälla och vad händer om någon bryter mot det? Avtalstiden är viktig och bör noga övervägas av parterna. Det är också vanligt att ha en klausul om vite vid avtalsbrott, samt tvingande utköp av delägare som bryter mot avtalet, där aktierna normalt säljs till rabatt vid sådana brott.


Vi hjälper er med aktieägaravtalet

Vi hjälper er gärna att skapa ett aktieägaravtal som passar just ert bolag. Hör av er till oss för personlig rådgivning och trygghet i ert samarbete.