Kontakta oss här!

Vill du veta mer?

Fyrklövern Ekonomi och Juridik AB

Vi är glada ekonomer och jordnära jurister. Glada i den meningen att vi trivs med vad vi gör, vi trivs med varandra och de möten vi har med våra kunder. Jordnära för att vi har en öppen dialog utan krusiduller och pretentioner. Vi tror på långvariga relationer till våra kunder, ett personligt engagemang och en bra atmosfär på jobbet.

På Fyrklövern är vi stolta över vad vi gör och vilka vi är. Vi är även stolta över den kunskap och erfarenhet vi gemensamt delar. Vi känner kunderna och deras behov – redan innan de vet vad de behöver. Vi visar vägen och följer med på resan. Utmaningar gör oss lite bättre och effektivare för varje dag. Som människor utvecklas vi tillsammans med våra kunder.

Företagets historik

Fyrklövern startade 2007 i Västerås av fyra ekonomer som ville jobba på ett nytt sätt. 

Sedan starten har kontor öppnats på ytterligare tio platser och idag har Fyrklövern över 100 medarbetare. Fler kontor betyder fler glada ekonomer och jordnära jurister.

Ägande

I takt med Fyrklöverns tillväxt har antalet ägare ökat. Idag stoltserar vi med att vara Sveriges största ägarledda företag inom vår bransch. Fyrklövern ägs nu av 17 delägare där alla är aktiva i företagets dagliga verksamhet.

Vår affärsidé

Vi är din bästa affärspartner inom ekonomi och juridik. Vi ger råd och stöd längs vägen till människor som driver företag. Vi vågar, vi lyssnar och vi finns där för våra kunder och varandra i glädje, engagemang och lärande. 

Vår vision

Skapa glädje, engagemang och lärande för alla.