Kontakta oss här!

Mikael Fligman arbetar i huvudsak med affärsjuridiska ärenden hos våra kunder. Alltifrån aktieägaravtal, överlåtelser, in- och utlösen av delägare till kommersiella avtal med mera. Han är också kunnig inom arbetsrätt där han bland annat hjälper till med anställningsavtal eller rådgivning inför eventuell uppsägning.

Välkommen att kontakta Mikael! 
070 - 307 47 53
mikael.fligman@4klovern.se 

Håkan Arapovic är vår go-to person för momsfrågor, generationsskiften och fastighetsrätt, såsom köp och gåva samt fastighetsombildningar. Håkans kunskaper sträcker sig även till allmän avtalsrätt, nyttjanderätter och ekonomisk familjerätt, inklusive framtidsfullmakter. Håkan arbetar också med dödsbojuridik där han med ett öga för detaljer och en omsorg om kundens behov navigerar genom processer för arv och bouppteckning. 

Välkommen att kontakta Håkan!
072 - 050 93 36
hakan.arapovic@4klovern.se

Urban Rydin står i framkant inom skatterätt, där han med sin omfattande erfarenhet erbjuder rådgivning inom inkomstbeskattning för både enskilda näringsidkare och aktiebolag. Urbans specialområde inkluderar komplicerade regelverk som 3:12-reglerna men även dispositionsrättsbeskattning och kapitalvinstbeskattning. Med över 25 års erfarenhet av generationsskiften och en specialisering i skatterelaterade frågor, är Urban en ovärderlig tillgång för dem som söker djupgående kunskap och rådgivning.

Välkommen att kontakta Urban!
076 - 492 79 74
urban.rydin@4klovern.se

Linda Davidsson har djupa kunskaper inom ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och generationsskiften. Hon är skicklig på att hantera allt från familjerelaterade ärenden till köp och försäljning av fastigheter. Med spetskompetens inom dödsbojuridik och framtidsfullmakter är hon en uppskattad rådgivare som engagerar sig för att ge trygghet och stöd till våra kunder. Linda arbetar också med allmän avtalsrätt, där hon erbjuder rådgivning i avtalsfrågor.

Välkommen att kontakta Linda! 
072 - 092 91 97
linda.davidsson@4klovern.se

Ann-Louise Schagerström är vår skatteexpert med inriktning på fysiska personer och enskild näringsverksamhet. Hon stödjer även våra kunder genom generationsskiften och ekonomisk familjerätt med en värme och ett djup som bara erfarenhet kan ge. Ann-Louise arbetar även med framtidsfullmakter och dödsbojuridik. 

Välkommen att kontakta Ann-Louise!
076 - 492 79 71
ann-louise.schagerstrom@4klovern.se

Karl Vieweg är djupt engagerad i ekonomisk familjerätt och generationsskiften, ett område där han med stor empati och kunskap guidar våra kunder genom livets stora förändringar. Karl är även skicklig inom allmän avtalsrätt och erbjuder en trygg hand i hanteringen av både familjerelaterade och affärsjuridiska frågeställningar. Till Karl vänder sig våra kunder för hjälp inom dödsbojuridik där han erbjuder vägledning och stöd i känsliga frågor som arv och bouppteckning. Karl har också erfarenheter av affärsjuridik, processrätt och tvister samt fastighetsrätt såsom gåva, köp och fastighetsombildningar. 

Välkommen att kontakta Karl!
076 - 492 26 95
karl.vieweg@4klovern.se

Per Nilsson är en auktoritet på nyttjanderätter, där han hanterar allt från arrenden och hyresavtal till servitut och avtal relaterade till förnybar energi. Pers kunnande och djupgående förståelse för jordbruksavräkningar och intrångsvärderingar är avgörande för kunder som behöver råd inom dessa komplexa områden.

Välkommen att kontakta Per!
072 - 333 36 05
per.nilsson@4klovern.se