Kontakta oss här!

Vill du veta mer?

Tjänster | Rådgivning

Oavsett om du vill starta ett företag eller kanske redan driver ett, behöver du råd och stöd längs vägen. Inför avgörande förändringar, stora investeringar och beslut kan det vara skönt att ha någon bredvid sig. Som din affärspartner fungerar vi som både rådgivare och bollplank.

Planering

Vi hjälper dig med en ekonomisk planering som är relevant för just ditt företag. Du har tillgång till vår erfarenhet och kunskap när du exempelvis står inför frågor som val av företagsform utifrån skattemässiga, organisatoriska och marknadsmässiga aspekter. Vi hjälper dig med likviditetsbudget, investeringskalkyl eller affärsplan – allt för bästa resultat. Inför investeringar som kräver finansiering tar vi fram rätt underlag och blir ditt stöd vid förhandlingar med banker och finansiärer. Vi är ett bollplank för dina ekonomiska och strategiska frågor.

Uppföljning

Vårt fokus i samband med bokslutsgenomgångar är att bidra med en analys av vad som har hänt i företaget. Analysen kan ta sikte på jämförelser med tidigare år, budget och förväntningar eller konkurrenter. Den kan också handla om att följa upp verksamhetens olika grenar. Värdet med analysen består ofta i att vi förklarar ekonomin utifrån rent tillfälliga och individuella omständigheter. Huvudsaken för oss, och dig, är att du förstår resultatrapporten.

Se framåt

Vår rådgivning börjar vid sista raden; tillsammans med dig lyfter vi blicken och ser framåt. Genom vårt breda kontaktnät och långa erfarenhet av ekonomisk rådgivning till småföretag har vi gott om åsikter, idéer och förslag. Vi blir ditt stöd för att nå framgångar och hantera motgångar. Rent konkret arbetar vi strukturerat med styrelsearbete, strategimöten och strukturomvandlingar.