Kontakta oss här!

Vill du kontakta oss? 

Vi arbetar med frågor som rör hyror, arrenden och andra Nyttjanderätter.

Hyr du ut lokaler eller arrenderar mark? Att veta vad som ska ingå i ett hyres- eller arrendeavtal och förstå vad de olika reglerna egentligen innebär kan vara en utmaning. Vad händer om någon bryter avtalet och vilka rättigheter och skyldigheter har du som ägare eller hyresgäst/arrendator?

Har din fastighet ett servitut, vägrätt, jakträttsavtal eller avtal om fiberledningar i din mark är det också frågor som vi kan reda ut åt dig.  

Våra jurister och rådgivare delar gärna med sig av sina kunskaper kring ämnet och är ditt stöd vid exempelvis förhandlingar, avtalsskrivningar och uppsägningar så att du kan känna dig trygg.

Vill du veta mer? Kontakta vår nyttjanderättsexpert Per Nilsson
Per Nilsson
Nyttjanderättsexpert