Kontakta oss här!

Kontaktperson:
Urban Rydin, Skattechef, Fyrklövern
Telefon: 076 – 492 79 74
Mail: urban.rydin@4klovern.se

Historiskt genombrott: Ny dom förändrar spelreglerna för rationaliseringsförvärv inom skogsbruket.   

Det tog tio år och åtta nekade prövningstillstånd att återställa rättsläget. I april 2013 kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande om rationaliseringsförvärv där man i ett huj avskaffade de flestas möjligheter att få till ett rationaliseringsförvärv. Nu i december 2023 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som återställde rättsläget tio år tillbaka.
 
Viktiga ändringar i reglerna för rationaliseringsförvärv
Den nya domen tar bort flera begränsningar som infördes av Skatteverket. Nu är det inte längre nödvändigt att en brukningsenhet överstiger 400 hektar för att klassas som ett rationaliseringsförvärv. Kravet på att den tidigare ägda fastigheten eller den förvärvade fastighetens areal inte får vara obetydlig i förhållande till den nya brukningsenheten, samt begränsningen av vägavståndet mellan ägda fastigheter, är också borttagna.
 
Fördelar för skogsägare
Denna dom öppnar upp nya möjligheter för skogsägare. Skogsavdrag, som normalt är begränsat till 50 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten, kan nu göras med hela beloppet som motsvarar hela den avdragsgrundande skogsintäkten om fastigheten är ett rationaliseringsförvärv. I praktiken har skogsägarna kunnat använda dubbelt så mycket av intäkten från en avverkning till att finansiera skogsköpet. Reglerna har inte betydelse bara för skogsavdrag utan även för avsättning till ersättningsfond, där det utgör ett krav för avsättning att förvärvet är ett rationaliseringsförvärv. 
 
Rättslig tydlighet
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin vägledande dom att det av lagtexten inte framgår när ett förvärv är ett rationaliseringsförvärv och att förarbetena ger föga vägledning. Som grund för bedömningen ska därför fortsättningsvis läggas hur begreppet rationalisering definieras i Nationalencyklopedin och i Svensk ordbok. Antingen ska man med andra ord producera mer med givna resurser eller minska resursåtgången för ett givet resultat eller i övrigt organisera något på ett mer arbetsbesparande sätt. Ett tillförvärv ska således ge sådana effektivitetsvinster för att kunna bedömas vara ett rationaliseringsförvärv. Om brukningsenheten redan tidigare föreföll ha varit tillräckligt stor för att kunna brukas på ett rationellt sätt ändrar inte bedömningen.
 
Urban Rydin, skattechef på Fyrklövern ekonomi och juridik, om domens betydelse
"Det lönar sig att vara envis," säger Urban Rydin. ”De som fått nej på Skatteverksnivå har nu möjlighet att ompröva och få rätt i efterhand. Och har man gått domstolsvägen finns möjligheten till prövning genom resningsinstitutet. Det kan vi på Fyrklövern vara behjälpliga med.”