Kontakta oss här!

Kontaktperson:
Lars Bjerke, VD, Fyrklövern
Mail: lars.bjerke@4klovern.se 
Telefon: 076 - 134 47 33


Anton Karlsson
072 - 050 20 71
anton.karlsson@4klovern.se

Anton Karlsson från Fyrklövern har vunnis Årets Rådgivarinsats 2024

Fyrklövern är stolta över att meddela att Anton Karlsson, ekonomirådgivare inom lantbrukssektorn och utbildad ekonom-agronom, har mottagit utmärkelsen Årets Rådgivarinsats 2024 för sin framstående insats inom produktionslantbruket.

Efter att ha avslutat sina studier 2018 började Anton Karlsson arbeta på Fyrklövern, där han även genomförde sin praktik. Han har arbetat vid flera av företagets kontor – från Västerås och Linköping till nuvarande stationeringen i Vimmerby. Antons arbete är inriktat mot produktionslantbruk där han erbjuder sina kunder inte bara boksluts- och skattehjälp utan även löpande ekonomisk uppföljning och rådgivning som är nära kopplad till den faktiska produktionen.

Han nominerades av Ove och Åsa Carlsson som driver Hulterstad gård utanför Mjölby. Där var han med som rådgivare när gården ställde om från mjölkgrop och cirka 500 kor, till att minska ner på antalet djur till 300 årskor och bygga om för fyra robotar istället. Dessa åtgärder har lett till en kontinuerlig ökning av lönsamheten över en period på tre år. Antons djupa förståelse för sina kunders affärs- och produktionsbehov gör honom till en ovärderlig tillgång för dem han arbetar med.

"På Hultersta Gård har jag varit närvarande i fler år. Jag har lagt ner mycket tid och engagemang så det känns jättekul att få uppskattning för det arbete man gör." säger Anton Karlsson. Han fortsätter, "Att kunna kombinera ekonomi med ett starkt intresse för lantbruket är kärnan i mitt arbete och att se våra kunders framgångar är otroligt belönande."