Kontakta oss här!

Kontaktperson:
Anders Andersson
Kontorschef Karlstad
073 - 944 47 54
anders.andersson@4klovern.se

Fyrklövern växer i värmland

Fyrklövern ekonomi och juridik AB förvärvar Hogen & Bohlin Ekonomi AB. Dessutom ansluter Niels Jensen med sina kunder till Fyrklövern. Hogen & Bohlin Ekonomi AB och Niels Jensen är båda etablerade konsulter och rådgivare i Värmland. Genom förvärvet och sammanslagningen, som sker 1 januari 2023, växer Fyrklöverns kontor i Karlstad till ca 10 medarbetare.  

Fyrklövern stärker i och med det sin marknadsposition i Värmland samtidigt som kunderna kan erbjudas ett större tjänsteutbud.

Hogen & Bohlin Ekonomi AB och Niels Jensen erbjuder ekonomisk rådgivning till ägarledda företag i Värmland där fler av kunderna är verksamma inom jord och skog. Båda företagen har stark lokal anknytning och en stor kundbas.

”De flesta av våra kunder är ägarledda företag med ett växande behov av hjälp och stöttning inom våra kunskapsområden ekonomi, juridik och affärsutveckling. Kundernas krav ökar och då ökar behovet av kompetens inom vår organisation. Genom förvärven och sammanslagningen kan vi nu bygga en större kunskapsbas i Värmland och det gynnar våra kunder”, säger Anders Andersson kontorschef på Fyrklöverns kontor i Karlstad. 

”Det är kul att Fyrklövern satsar vidare i Karlstad och att vi får vara en del av den. Mycket händer i jord & skogsbranschen och kraven ökar på företagens administration och uppföljning. Jag ser fram emot att hjälpa företagen i deras framåtriktade planering och även vara en resurs vid bankkontakter”, säger Niels Jensen.

”Uppgörelsen med Fyrklövern innebär att alla våra kunder fortsatt kommer ha tillgång till kompetenta rådgivare samtidigt som vi får möjlighet att under ordade former kunna trappa ner vår arbetsbelastning under ett antal år”, säger Magnus Hogen från Hogen & Bohlin Ekonomi AB.

Karl Viweg börjar på Fyrklövern
Under januari 2023 stärker Fyrklövern även sin juristgrupp med Karl Viweg genom att Karl börjar arbeta från Karstadskontoret. Karl kommer närmast från Carlstads Advokatbyrå och kommer stärka vår kompetens inom familjerätt och affärsjuridik. ”Det finns ett stort behov av den kunskapen hos våra kunder. Att Karl kommer över till oss känns väldigt bra!”, säger Anders Andersson.