Kontakta oss här!

Kontaktperson:
TERESE THOR
Kontorschef Hallstahammar
072 - 601 22 10
terese.thor@4klovern.se  

Fyrklövern öppnar kontor i hallstahammar

Trycket från västmanländska företagare på tjänster inom redovisning och juridik ökar. Därför väljer nu Fyrklövern ekonomi och juridik AB att öppna kontor i Hallstahammar. Kontoret öppnar hösten 2023 och kommer bemannas av lokala konsulter för att hjälpa människor i och runt Hallstahammar att driva lönsamma företag på bästa sätt.

 - Vi har märkt att företagare uppskattar våra medarbetares engagemang, driv och vilja att hjälpa till. De flesta av våra kunder är ägarledda företag och enskilda firmor som har ett behov av hjälp och stöttning inom våra kunskapsområden; redovisning, juridik, affärsrådgivning samt lön och personalfrågor, säger Terese Thor som är blivande kontorschef för kontoret i Hallstahammar.

På kontoret kommer redan från start åtta ekonomer att arbeta tillsammans. Eftersom kontoret också kommer ha jurister närvarande kan Fyrklövern hjälpa kunderna med allt de behöver inom ekonomi och juridik. Fyrklövern startade i Västerås 2007 och kontoret i Hallstahammar blir Fyrklöverns tionde kontor. Att etablera ett nytt kontor är ytterligare ett steg i att bygga en större och stabilare bas för medarbetare och kunder att utvecklas i.

-  Som alltid är nöjda kunder viktigast och att kunderna får den hjälp de behöver i sitt företag. För att lyckas med det fokuserar vi på att våra medarbetare trivs och utvecklas i sin roll. Engagemanget som vi vill att våra kunder ska känna från oss börjar med att våra medarbetare trivs med sitt arbete. Det här ger en snöbollseffekt; Nöjda medarbetare – Nöjda kunder - Tillväxt och Lönsamhet. Vi arbetar alltid efter den modellen, säger Lars Bjerke, VD på Fyrklövern. 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:
Terese Thor, kontorschef Hallstahammar, 072 - 601 22 10 eller terese.thor@4klovern.se
Sofie Hassona, vice VD, 072 - 050 20 64 eller sofie.hassona@4klovern.se