Kontakta oss här!
Värdegrunden är vår ryggrad och syftar till att skapa en atmosfär där kunder och medarbetare känner Glädje, Engagemang och Lärande.

Kunder och medarbetare ska värdesätta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Vi ska vara affärsmässiga i våra uppdrag och modiga i vårt arbetssätt.
Vi ska erkännas som kompetenta av oss själva och av omgivningen.
Det är genom ett stort engagemang som vi är duktiga konsulter och gör Fyrklövern
framgångsrikt.

Balansen
Frihet under ansvar.
Ingen hets om debitering.
Generösa förmåner till medarbetare.
Ingen övertidsersättning, 30 dagars semester. Fri flex.
Generositet gentemot kunderna och omgivningen.

Affärsmässighet och mod
Vi ska ha fokus på intäkter och vara lyhörda för vad kunden efterfrågar och anpassa
uppdraget efter det. Kunden ska betala bra men bara betala för rätt saker.
Vi ska fortlöpande förbättra vårt arbetssätt för att bli mer effektiva.
Vi ska lätt uppfatta signaler om konsultationsbehov och inte vara rädda att ta oss an
komplexa eller utmanande uppdrag. Vi ska vara modiga som konsulter när kunden behöver det.

Kompetens
Utbildning och lärande ska alltid ha hög prioritet.
Kunskap ska inhämtas utifrån men framförallt ska kunskap och erfarenheter spridas inom
företaget. Det ska vara en prestigelös atmosfär och intern konkurrens får inte förekomma.

Vill du läsa om vår ledarskapsfilosofi MINT?