Kontakta oss här!
Vi kallar vår ledarskapsfilosofi för MINT. Den ger medarbetare och ledare en tydlig bild av de förväntningar som finns. För våra ledare ger den en konkret målbild att utgå från och sträva efter. MINT kan också vara ett verktyg för våra medarbetare, att luta sig mot och hämta inspiration ifrån i mötet med varandra och kunderna.

MODIG
Jag har ett agerande ledarskap utifrån vår GEL
Jag lär mig av mina misstag
Jag vågar erbjuda frihet under ansvar
Jag är lösningsfokuserad

INSPIRERANDE
Jag går före, visar vägen och kommunicerar vart vi ska
Jag tänker nytt och uppmuntrar andra att göra detsamma
Jag skapar och visar tillit genom att vara mig själv
Jag har ett positivt förhållningssätt
Jag visar att det vi gör är värdefullt 

NÄRVARANDE
Jag är tillgänglig
Jag är närvarande, här och nu. 
Jag är nyfiken på vad andra har att säga
Jag kan lyssna och jag vill lyssna 

TYDLIG
Jag talar om vad som förväntas
Jag tänker innan jag talar
Jag föregår med gott exempel
Jag hjälper till att skapa och nå målen
Jag ger positiv och konstruktiv feedback löpande

Vill du läsa om vår värdegrund GEL?