Kontakta oss här!

Vill du veta mer?

Personalfrågor

Ditt företags framgång är beroende av din personal! För att uppnå ditt företags mål är det viktigt att ha en välfungerande personalfunktion med en personal som mår bra.

Ett anställningskontrakt reglerar vilka anställningsvillkor den anställda har och visar vad båda parter har kommit överens om. En personalhandbok är ett smidigt sätt för dina medarbetare att lära känna företagets rutiner och arbetssätt. Har du som arbetsgivare funderat kring vilka rutiner ni har på personalmöten och medarbetarsamtal?  Vet du vilken försäkrings- och pensionslösning som passar ditt företag och de anställda?

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på. Kontakta oss så hjälper dig vi se över hela din personalfunktion eller vara ett bollplank i olika personalrelaterade frågor.

Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. 
Sofie Hassona
Personal- och lönefrågor
Nina Wiberg Karlsson
Personal- och lönefrågor
Olle Niva
Pension och försäkring

Arbetsrätt

Behöver du hjälp med arbetsrätt?