Kontakta oss här!

Nu ges möjlighet att fortsätta driften av en välskött hästgård. Från 1 maj 2022 arrenderar SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, ut delar av fastigheten Krusenberg i Knivsta kommun. Hästgården består av en mangårdsbyggnad på 220 kvm, ett häststall med 26 boxar, ridhus, verkstad och ekonomibyggnader samt ca 27,5 ha åker- och betesmarker. 

Anbud ska lämnas till Fyrklövern ekonomi och juridik 
senast 8 november via post, mail eller det digitala formuläret. 


Bilder
För anmälan till visning kontakta
Sofia Kallsäby:
Sofia Kallsäby

072 - 050 93 35
sofia.kallsaby@4klovern.se

För övriga frågor kontakta
Per Nilsson:
Per Nilsson
Nyttjanderättsexpert

072 - 333 36 05
per.nilsson@4klovern.se